Polityka prywatności serwisu DobrePozyczki.eu gwarantuje oferowanie usług na najwyższym poziomie, co warunkuje użyteczność plików cookies na stronie. Skorzystanie przez daną osobę z serwisu bez zmiany jakichkolwiek ustawień warunkuje zamieszczenie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w Polityce Prywatności.

Oblicz wysokość swojej raty!
Weź do 300 000 i przekonaj się jak mała będzie Twoja rata!

Wybierz pożyczkę z małą ratą, na którą Cię stać!

Nie udzielamy kredytów i pożyczek osobom wpisanym do KRD (Krajowy Rejestr Długów)
oraz mającym zajęcie komornicze.

Kwota

Ilość rat

Rata miesięczna

  • Czy posiadasz nieruchomość na zabezpieczenie pożyczki?

Zgodność pożyczki z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi pożyczek krótkoterminowych.

W pewnych okolicznościach potrzebujemy przypływu środków finansowych i decydujemy się na wzięcie pożyczki chwilówki. Decydując się na tego rodzaju kredyt, Klient powinien pamiętać, że ma prawo od odstąpienia od umowy kredytowej. Dotyczy to również chwilówek bez BIK i kredytu na dowód. Ważne jest, by czynność ta została zrealizowana przed upływem 14 dni od podpisania umowy lub od momentu dostarczenia postanowień tegoż dokumentu.

Konsultantka

Jeśli natomiast Klient podejmie decyzję o wycofaniu się z umowy o kredyt chwilówkę, istnieje taka możliwość,
o ile zgłosi to instytucji, która udzieliła pożyczki.

Klient musi również obowiązkowo uregulować wszystkie raty kredytowe, ale przed upływem z góry narzuconego terminu ich spłaty. Jeżeli w czasie, gdy Kredytobiorca korzystał z pożyczki, pojawiły się też inne, dodatkowe płatności, należy je obowiązkowo spłacić. Regulacja dotyczy także kwoty podstawowej. Wszystkie zasady czy reguły, które obowiązują Klienta mają jedynie charakter informacyjny, stąd też nie można ich traktować jako podstawy prawnej.


Czy stopa RRSO jest miarodajna dla chwilówek?

Kredyty chwilówki bez BIK to często wybierane przez Klientów kredyty. To wygodne i szybkie pożyczki, w dodatku coraz częściej są to pożyczki przez Internet. Czy w przypadku chwilówek da się rzetelnie obliczyć Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania? Wskaźnik RRSO jest zalecany do obliczania oprocentowania wszystkich kredytów z wyjątkiem chwilówek. Tego typu kredyty z reguły zaciągane są na krótki okres, dlatego licząc RRSO dla pożyczki chwilówki z uwzględnieniem rocznej spłaty, wynik nie będzie miarodajny. Poniżej przykład nieproporcjonalności RRSO dla kredytu chwilówki.

Klient zaciąga kredyt chwilówkę bez BIK w wysokości 100 zł. Pożyczkę musi spłacić w ciągu 7 dni. Dlatego po upływie tego czasu konieczne jest uregulowanie całej kwoty z odsetkami w wysokości 101 zł. W tym przypadku RRSO wyniesie 67,77%. Jeżeli jednak inny Klient zechce pożyczyć 100 zł na czas 1 roku, okaże się, że koszty kredytu sięgną 167,77 złotych. Wówczas Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania będzie wynosić 67,77%. Przypadki te doskonale obrazują brak miarodajności wskaźnika RRSO zwłaszcza, że ma na niego wpływ głównie czas, na jaki zostało zaciągnięte świadczenie.

Opóźnienie spłaty rat chwilówek.

OW życiu bywają rozmaite sytuacje losowe, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani im zapobiec. W związku z tym zdarzają się sytuacje, w których Klient nie jest w stanie terminowo spłacać swojej pożyczki chwilówki. Co należy zrobić, jeśli spotka nas taka przykra sytuacja? Na pewno nie należy unikać kontaktu z kredytodawcą. Wręcz przeciwnie: jeśli nie jesteśmy w stanie terminowo spłacać kredytu, należy powiadomić instytucję, która udzieliła pożyczki. Taka decyzja umożliwi zaplanowanie spłaty rat pożyczki bez zbędnych komplikacji. Oczywiście Klient musi spłacić całość zaciągniętego kredytu wraz z kosztami, które powstały w wyniku nieterminowej spłaty. Klient musi uregulować również pozostałe odsetki. Nie wywiązanie się z umowy może grozić dodatkowymi konsekwencjami.

Nieuregulowane raty chwilówki.

Kredyty chwilówki bez BIK to atrakcyjna oferta dla Klientów. Jednak nie każdy z nich zdaje sobie sprawę, czym grozi nieuregulowanie rat pożyczki bez BIK, jak i każdej innej. Jeżeli Klient nie reguluje rat kredytu w terminie, bank w każdej chwili może wypowiedzieć takiej osobie umowę kredytową. Dzieje się to w ciągu 30 dni. Jednak wypowiedzenie chwilówki bez BIK w żaden sposób nie zwalnia Klienta od obowiązku spłaty zadłużenia. Jeśli tego nie dokona, może zostać posądzony o niewywiązanie się z warunków umowy.

Każda umowa kredytowa, zarówno o chwilówkę bez BIK, jak i o innego rodzaju kredyt, zawiera także zapis czynności podejmowanych w przypadku nieuregulowania rat. Najważniejsze zatem, by rozsądnie podejmować decyzję o zaciągnięciu kredytu bez BIK i uważnie przeczytać umowę. Uchroni to Klienta przed niemiłym zaskoczeniem w wypadku nieuregulowania rat.

Przedłużenie spłaty kredytu.

Każdemu Klientowi przysługuje wiele przywilejów oraz dogodności, w ramach których może przedłużyć termin spłaty kredytu. Jest to rozwiązanie całkowicie bezpłatne i w żaden sposób nie obciąża ono finansowo Klienta. Aby móc dokonać przedłużenia spłaty rat świadczeniowych, wystarczy jedynie podpisać aneks, załączony do umowy. Wszelkie działania, w tym też spłata rat kredytowych, opisane są w umowie. Do wcześniej wspomnianych czynności należą: zmniejszenia rat pożyczki, a także informacje odnośnie kosztów. Możliwości przedłużenia spłaty rat kredytowych są ogromne, ponieważ czas regulacji pożyczki można wydłużyć aż o 2 lata bez uwzględnienia przy tym żadnych dodatkowych opłat.

Procedury windykacyjne.

Brak regulacji rat kredytowych odbierany jest jako niewywiązywanie się z warunków umowy i prowadzi do bardziej radykalnych kroków, czyli np. do wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank w ciągu najbliższych 30 dni. Innym powodem do podjęcia działań związanych z wypowiedzeniem umowy przez bank jest upadłość Klienta. Czas przewidziany na tego typu zadania to 7 dni. Upadłość Klienta może być spowodowana brakiem historii regulowanych rat pożyczki lub trudnym położeniem finansowym. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy świadczeniowej, Klient musi konieczne oddać całość pożyczonej kwoty, a także spłacić odsetki. Umowa pożyczkowa zawiera punkty dotyczące ewentualnych konsekwencji wobec Klienta.

Potencjalny wpływ na zdolność kredytową użytkownika.

Każdy Klient musi przejść przez jeden z etapów procedury pożyczkowej, jakim jest ustalenie zdolności kredytowej. Zdolność ta jest ustalana na zasadzie analizy dochodów potencjalnego Kredytobiorcy. W skład czynników branych pod uwagę w trakcie tego procesu wchodzą: historia kredytowa oraz wszelkie istniejące zobowiązania. Negatywny wpływ na historię kredytową ma przede wszystkim brak terminowości. Wówczas wszelkie informacje na ten temat trafiają do Biuro Informacji Kredytowej, gdzie zostaje odnotowana wzmianka na nasz temat.

Zobacz koniecznie
Copyright © - All rights reserved! Made by vebset.
online
zwiń chat online
Kamila Kamila Burtnik
specjalista ds. kredytów